CHP tehnologija


Kombinovanom ili priključenom proizvodnjom toplote i električne energije (CHP - Combined Heat and Power) nazivamo proizvodnju električne energije sagorevanjem goriva, kada se ujedno iskoriąćavaju toplota i dimni gas koje proizvodi motor na gas.
 
•         Uporednim koriąćenjem električne i toplotne energije dobijene u istoj tehnoloąkoj fazi, postiľe se značajna energetska efikasnost. Stoga je ukupan stepen efikasnosti CHP uređaja dosta visok,  čak prelazi i 85%.
•         Elektrane CHP, imajući u vidu ekonomske aspekte, prvenstveno ispunjavaju lokalne toplotne potrebe: zagrevanje i rashlađivanje zgrada, tehnoloąko zagrevanje, zagrevanje vode, daljinsko grejanje i tako dalje.
 
Dakle, CHP jedinica ispunjava zahteve potroąača za električnom energijom, viąak proizvedene energije unosi u mreľu, a iskoriąćava „toplotni otpad” koji nastaje tokom proizvodnje električne energije.
 
KARAKTERISTIKE CHP JEDINICA
 
•         CHP jedinica ima stabilan pogon, adekvatnu sigurnost kao tradicionalna velika postrojenja.
•         CHP jedinica ne zahteva stalno osoblje za rukovanje.
•         Sistem upravljanja CHP jedinicom moľe da radi putem daljinske kontrole.
•         CHP jedinica zahteva minimalno odrľavanje.
•         Obavezna rekonstrukcija CHP jedinice obavlja se van grejne sezone.
•         Prilikom primene CHP jedinice, i dalje ostaje unos distributera struje, koji čini rezervu, te je u slučaju eventualnih pogonskih smetnji, snabdevanje energijom kontinuirano; CHP jedinica ne zahteva veliki prostor, moľe da se instalira u skladu sa energetskim potrebama, moľe da se namesti unutar i van zgrade.
•         CHP jedinica, u slučaju odgovarajućeg smanjenja buke, ima nizak nivo opterećenosti, te se upravo zbog toga dobro primenjuje u kancelarijama, ąkolama i bolnicama.
•         CHP jedinica, zahvaljujući modernoj tehnologiji, radi čisto, bez zagađenja, a i u njenoj sredini jednostavno se odrľava čistoća.
•         CHP jedinica i iz aspekta zaątite ľivotne sredine u potpunosti odgovara i najstroľim propisima Evropske unije. Sastavni elementi emitovanog gasnog dima, zahvaljujući niskom nivou emisije, daleko su ispod propisane granične vrednosti.
•         CHP jedinice rade na pogon biogasa, deponijskih gasova, pratećih gasova, rudničkog gasa i zemnog gasa.
 
Proizvodnja NRG CHP jedinica – na kraju 2007. godine, na temelju iskustva servisiranja i odrľavanja počeli smo proizvodnju sopstvenih CHP jedinica (od 5 kWe do 750 kWe), prilagođavajući ih zahtevima kupaca uz primenu najmodernijih tehnologija. U izboru naąih proizvoda nalaze se jedinice i za unutraąnju i za spoljaąnju primenu. (Prema individualnim zahtevima, prihvatamo proizvodnju CHP jedinica veće snage). Paralelno s pokretanjem proizvodnje, razvili smo specijalni softver koji omogućava da bez klupe za testiranje, motore testiramo softverom. Moľemo da menjamo i parametre motora i sastav gasa koji u njemu sagoreva.
 
NAJVA®NIJE KARAKTERISTIKE CHP JEDINICA
Mađarsko ulaganje, mađarsko znanje, sopstveni razvoj, „ključ u ruke“, energetski centri u skladu sa individualnim zahtevima, od mikrokogeneracijskih sistema snage od nekoliko KWe do energetskih postrojenja do viąe MWe snage, od kućnih mini-postrojenja do termocentrala.
 
•         U konstruisanju i proizvodnji NRG CHP jedinica primenjujemo najmodernije tehnologije.
•         Konstruisanje NRG CHP jedinica odvija se 3D tehnologijom.
•         NRG CHP jedinice imaju kompleksni sistem upravljanja.
•         Daljinski nadzor sistema upravljanja NRG CHP jedinica odvija se putem interneta (internet vezu obezbeđuje naručilac).
•         Sistem upravljanja NRG CHP jedinice moľe se prilagoditi sistemima stambenih nadzora putem komunikacionih kanala MODBUS.
•         Softverska unapređenja sistema upravljanja NRG CHP jedinica automatski se aľuriraju.
•         Gasne motore u NRG CHP jedinicama optimiziramo računarskom simulacijom.
•         NRG CHP jedinice jednostavno se priključuju na postojeće sisteme.
•         Kontinuirani pogon NRG CHP jedinica obezbeđuje servisna podrąka koja pokriva celu zemlju.
 
Klijentima nudimo kompletan paket „ključ u ruke“, koji podrazumeva i pribavljanje dozvola, planiranje, isporuku, instaliranje i puątanje u rad CHP sistema. Radi optimalnog rada, nudimo kompletan ugovor o odrľavanju za vreme funkcionisanja sistema. 
 
 
     
 
 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS 
qr-kod

 

Oldal tetejére